Utvecklingen av Uppsala C

Uppsala C behöver utvecklas i samspel med Ostkustbanan, en ny station söder om Bergsbrunna, godsanläggningar och det lokala transportsystemet. Samtidigt ska vi utveckla områden kring stationen.

Läs om utvecklingen av Uppsala C

Uppdaterad: