Därför bygger vi en ny bro

Tullgarnsbron blir en viktig länk för den fortsatta utvecklingen av Uppsalas södra delar, den är en del av utbyggnaden av infrastrukturen i Uppsala.  Tullgarnsbron kommer att knyta samman bostadsområden i Kungsängen med Studenternas idrottsplats, Stadsträdgården och den stora arbetsplatsen Akademiska sjukhuset. Det blir också en viktig väg för utryckningsfordon så som till exempel ambulans.

För att det ska gå lätt att ta sig från bron till befintliga vägar bygger vi om området där Ulleråkersvägens ansluter till Sjukhusvägen på åns västra sida.

TullgarnsbronBilden ovan visar brons placering och det arbete vi gör runtomkring. 

Ett av Uppsalas största projekt

Kommunen beslutade redan 2010 att bygga Tullgarnsbron, det är ett av de största projekten i Uppsala. Planeringen för bron har pågått under flera år och byggstart sker i månadsskiftet oktober/november 2021. 

Mindre trängsel vid Islandsbron

Den nya bron förväntas lösa en del av den trängsel- och miljöpåverkan som idag finns i centrala Uppsala. När den nya bron är färdig kommer endast kollektivtrafiken fortsätta att åka över Islandsbron vid Flustret. Det gör det lättare för kollektivtrafiken att ta sig fram.

Uppdaterad: