Därför bygger vi en ny bro

Tullgarnsbron blir en viktig länk för den fortsatta utvecklingen av Uppsalas södra delar och knyter samman bostadsområden med idrottsplats, park och sjukhus.

FIN_01_beskuren.jpg

En viktig del i Uppsalas utveckling

Tullgarnsbron är en del av utbyggnaden av infrastrukturen i Uppsala.  Tullgarnsbron kommer att knyta samman bostadsområden i Kungsängen med Studenternas idrottsplats, Stadsträdgården och den stora arbetsplatsen Akademiska sjukhuset. Det blir också en viktig väg för utryckningsfordon så som till exempel ambulans.

För att det ska gå lätt att ta sig från bron till befintliga vägar bygger vi om området där Ulleråkersvägens ansluter till Sjukhusvägen på åns västra sida.

En bro för bilister, tung trafik, snöröjningsfordon, cyklister och gående

Bron byggs med en fil i vardera riktningen, det blir en bro för bilister, tung trafik, snöröjningsfordon, cyklister och gående.

Det blir separerade gång- och cykelbanor på bron med kantsten som avskiljning mot biltrafiken samt ett skyddsräcke mot Fyrisån.

Cyklister och gående längs med Fyrisån kommer att kunna gå och cykla under bron på båda sidorna om Fyrisån. 

TullgarnsbronBilden visar brons placering och det arbete vi gör runtomkring. 

Ett av Uppsalas största projekt

Kommunen beslutade att bygga Tullgarnsbron 2010. Det är ett av de största projekten i Uppsala. Byggstart för bron var 2021 och den öppnar för trafik 2024. 

Mindre trängsel vid Islandsbron

Den nya bron förväntas lösa en del av den trängsel- och miljöpåverkan som idag finns i centrala Uppsala. När den nya bron är färdig kommer endast kollektivtrafiken fortsätta att åka över Islandsbron vid Flustret. Det gör det lättare för kollektivtrafiken att ta sig fram.

Uppdaterad: