Natur och miljö

Återplantering av träd görs med ett lika stort antal som tagits ner inför byggstarten, ungefär 60 träd.

Barn och träd

Till exempel ska en ny allé planteras, den kommer att sträcka sig från Sjukhusvägen hela vägen fram till brofästet. Vid södra Ulleråkersvägen återplanteras även flera träd, från bangolfen i riktning söderut.

I oktober kommer vi att plantera bland annat Bergek och Silverlönn längs med Sleven Säfwenbergs väg och på västra sidan vid Tullgarnsbron. Övrig plantering på nordöstra sidan av Tullgarnsbron sker under vår/sommar 2024.

Uppdaterad: