Natur och miljö

Ett antal träd kommer tyvärr att behöva fällas. Hälften av träden står där bron ska byggas och hälften står i området i närheten.

Återplantering av träd kommer att ske av ett lika stort antal som tas ner, ungefär 60 träd. Till exempel ska en ny allé planteras, den kommer att sträcka sig från Sjukhusvägen hela vägen fram till brofästet. Vid södra Ulleråkersvägen återplanteras även flera träd, från bangolfen i riktning söderut.

Under 2023 fortsätter arbetet med att anlägga Sleven Säfwenbergs väg och anslutande gator till Tullgarnsbron.  Hösten/vinter 2023 kommer plantering av nya träd att ske.

Planteringen sker i två etapper på västra sidan med etapp 1 längs med Studenternas och etapp 2 Längs med Fyrisån. Träden är beställda och står på tillväxt hos leverantören vilket ger träden en större volym och bättre chans att etablera sig.

Så här gör vi med träden som ska tas ner

Delar av de fällda träden kommer att placeras i en så kallad faunadepå. En faunadepå består av trädstammar som läggs på samlad plats i naturen för att öka den biologiska mångfalden. Projektet skall även utföra *veteranisering av träd och montera fladdermusholkar.

 * Veteranisering: Det går ut på att efterlikna skador som uppkommer naturligt över tid för att få unga träd att åldras i förtid. När det gäller ekar är det först vid 200–250 års ålder som håligheter och grov bark uppstår – livsutrymmen för fåglar, insekter, fladdermöss, lavar och mossor. Med veteranisering skyndar man på denna process.

Uppdaterad: