Hållbarhetscertifiering

Bygget av Tullgarnsbron ska certifieras utifrån hållbarhetsprogrammet Ceequal.

CEEQUAL är ett evidensbaserat hållbarhetscertifieringssystem för infrastrukturprojekt, vilket betyder att man måste bevisa hur väl man jobbar med hållbarhetsfrågorna i projektet.

Så här går det till

När man jobbar med CEEQUAL i ett projekt följer man upp en rad olika frågor inom områden som projektplanering, människor och samhället, markanvändning och landskap, kulturmiljö, naturmiljö, vatten, fysiska resurser och transport. Hur man presterar bedöms sedan av tredje part.

Varför certifiering?

Beslutet att certifiera med CEEQUAL fattades i första hand av kommunen för att få en helhetssyn på projektets egenskaper som funktion, säkerhet, ekonomi, estetik och miljö samt visa sitt hållbarhetsarbete för allmänheten och andra intressenter. Projektet är en möjlighet för kommunen, projekteringen och entreprenörerna att höja sin kunskapsnivå vad gäller hållbarhetsarbete och CEEQUAL.

Rapportering av planerings- och projekteringsfasen har avslutats och delverifiering av projektet skedde under september 2021.

Det här sker under byggfasen

Entreprenader jobbar löpande med insamling och redovisning av dokumentationen under byggtiden och med månatliga avstämningar ihop med projektets Ceequal assessor.

Läs mer om hållbarhetscertifiering av mark, anläggningar, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer

Uppdaterad: