Hållbarhetscertifiering

Bygget av Tullgarnsbron ska certifieras utifrån hållbarhetsprogrammet Ceequal.

Det innebär att vi kommer att betygsättas och bedömas hur väl vi hanterar hållbarhetsfrågor. Det är speciellt viktigt när arbetet sker så nära vår grundvattentäkt i Uppsalaåsen. Så förutom att vi tar hänsyn till funktion, säkerhet, ekonomi, estetik och miljö så kommer en extern part att bedöma hur väl vi hanterar hållbarhetsfrågor.

Läs mer om Ceequal sgbc.se

Uppdaterad: