Om Ulleråker

Ulleråker är tydligt präglat av områdets historia som institutionsmiljö, men också av sitt spektakulära läge på Uppsalaåsen. Här möter stadsdelen både Fyrisån, skogen och Uppsalaslätten samtidigt som staden utvecklas i och omkring.

Ända fram till 1980-talet var Ulleråker först och främst ett sjukhusområde. Sedan dess har ett nytt bostadsområde vuxit fram intill den gamla institutionsbebyggelsen. I området finns idag förskolor och skolor, museum, konstnärer, kollektivboende, område för fritidsodling, hotell, butik och mycket annat.  

Ulleråkers historia

Visste du att ett av Gustaf III:s kronobrännerier låg i Ulleråker? Det och annat kan du läsa om i avsnittet om Ulleråkers historia, som du hittar här.

Hospitalet

Uppsala centralhospital eller Vingmuttern kallas idag oftast bara Hospitalet. Byggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet och många tillbringade många år av sina liv här. Här kan du läsa mer om platsen och även se en filmad rundvandring i och omkring byggnaden. 

Hospitalsträdgården utvecklas

Parken mellan Hospitalet och Fyrisån kallas Hospitalsträdgården. Här odlade sjukhusets intagna sin egen mat, som en del i terapiarbetet. I Ulleråker odlades faktiskt Sveriges första tomater. Sedan sjukhusverksamheten lades ned har trädgården inte skötts, men nu rustas den upp. Läs mer om projektet här. 

Konst och kultur

I Ulleråker finns en brett och aktivt kulturliv. I samband med utvecklingsplanerna för Ulleråkersområdet togs ett ambitiöst konstprogram fram, ett program som innebär en av de största konstsatsningarna i Uppsala någonsin. De första verken kommer på plats redan under 2020. 

I Hospitalet håller både konstkollektivet HAKA och Ateljéföreningen Hospitalet hus. 

Medicinhistoriska museet i Ulleråker är väl värt ett besök, du hittar deras webbsida och program här.

Kulturhistorien görs tillgänglig

Idag pågår ett projekt med att sätta upp kulturhistoriska skyltar i områdets historiska delar för att belysa platsens roll och den vård som bedrivits här. En första testskylt finns på plats vid Fyrisån vid Hospitalsträdgårdens mittaxel. Under våren sätts ytterligare ett antal skyltar upp. 

Vill du läsa mer om Uppsala kommuns planer för Ulleråkerområdet, så hittar du mer information här

 

 

Uppdaterad: