Offentlig konst i Ulleråker

När Ulleråker utvecklas är ny offentlig konst en viktig del. Därför har vi tagit fram ett konstprogram för området.

Konstprogrammet tar ett helhetsgrepp om den konstnärliga gestaltningen i området. 

Konstprogrammet heter KUR – Konst Ulleråker. Begreppet KUR relaterar till platsen, tar avstamp i historiken i området och pekar framåt. Underrubriken Farvatten – droppa, forsa, stänk relaterar till dricksvattentäkten i området och Fyrisån.

Läs konstprogrammet för Ulleråker.

Konstverk på plats

Konstnärerna Lies Marie Hoffman och Mattias Härenstam har arbetat med utformningen av sina verk sedan 2018. De återanvänder redan fällda träd som vuxit i Ulleråker.

Lies Marie Hoffmans konstverk Parallella rum binder samman dåtid, nutid och framtid. Verket består av bearbetade trästockar i form av en portal och sittbänkar. I markläggningen finns linjer av rundade stenar som skapar rumslighet. Konstverket har vunnit Design S – Swedish Design Awards i kategorin Konsthantverk. 

Parallella rum_Hoffman.jpg

I Mattias Härenstams konstverk Gralstänk får en tallstock leva vidare i form av ett ljuskonstverk. Inspiration och titel är hämtad från Gustav Frödings diktsamling med samma titel. Träskulpturen står integrerad i en skogsdunge där flera gångvägar möts. Det lyfter tankar kring platsen, livet och dess ljusa och mörka skiftningar.  

Graalstänk av Mattias Härenstam foto Uppsala kommun (1).JPG

 

Konstnärliga förstudier

Under 2017–2019 arbetar vi med konstnärliga förstudier i Ulleråker. Förstudierna ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med den offentliga konsten i stadsdelen.

Läs om de konstnärliga förstudierna.

Konstnärliga gestaltningsprojekt

Flera konstnärliga gestaltningsprojekt är på gång i området, just nu tar vi tillvara några av de tallar som fälls i området och skapar konst av dem.

Läs om de konstnärliga gestaltningsprojekten.

Mer om offentlig konst

Läs mer om offentlig konst på uppsala.se.

Uppdaterad: