Offentlig konst i Ulleråker

När Ulleråker utvecklas är ny offentlig konst en viktig del. Därför har vi tagit fram ett konstprogram för området.

Konstprogrammet tar ett helhetsgrepp om den konstnärliga gestaltningen i området. Den konstnärliga visionen har formulerats av Uppsala kommun.

Konstprogrammet heter KUR – Konst Ulleråker. Begreppet KUR relaterar till platsen, tar avstamp i historiken i området och pekar framåt. Underrubriken Farvatten – droppa, forsa, stänk relaterar till dricksvattentäkten i området och Fyrisån.

Läs konstprogrammet för Ulleråker. (DOCX, 7 MB)

Konstnärliga förstudier i Ulleråker

Under 2017–2018 arbetar vi med konstnärliga förstudier i Ulleåker. Förstudierna ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med den offentliga konsten i stadsdelen.

Konstnären Sara-Vide Ericsons förstudie Vattenlös reflekterar över dricksvattentäkten och delar av Ulleråkers historia. Förstudien visades 13 februari–18 mars på Offkonsten! c/o Teatergalleriet på Uppsala stadsteater. Förstudien sammanställs och kommer att finnas tillgänglig att läsa under hösten 2018.

Vattenlös – utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet på Uppsala stadsteater. Fotograf: Per Fredin

Konstnären Camille Norment arbetar under 2018 med en förstudie med utgångspunkt i vattentornet. Camille Norment (född 1970 i Silver Spring, Maryland) är Oslo-baserad och arbetar med ljud, installation, skulptur, teckning och video. Förstudien presenteras under våren 2019.

Mer om offentlig konst

Läs mer om offentlig konst på uppsala.se.

16 mars 2018