Offentlig konst i Ulleråker

När Ulleråker utvecklas är ny offentlig konst en viktig del. Därför har vi tagit fram ett konstprogram för området.

Konstprogrammet tar ett helhetsgrepp om den konstnärliga gestaltningen i området. 

Konstprogrammet heter KUR – Konst Ulleråker. Begreppet KUR relaterar till platsen, tar avstamp i historiken i området och pekar framåt. Underrubriken Farvatten – droppa, forsa, stänk relaterar till dricksvattentäkten i området och Fyrisån.

Läs konstprogrammet för Ulleråker.

Konstnärliga förstudier

Under 2017–2019 arbetar vi med konstnärliga förstudier i Ulleråker. Förstudierna ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med den offentliga konsten i stadsdelen.

Läs om de konstnärliga förstudierna.

Konstnärliga gestaltningsprojekt

Flera konstnärliga gestaltningsprojekt är på gång i området, just nu tar vi tillvara några av de tallar som fälls i området och skapar konst av dem.

Läs om de konstnärliga gestaltningsprojekten.

Mer om offentlig konst

Läs mer om offentlig konst på uppsala.se.

Uppdaterad: