Karta pågående byggstök

Arbetet för att skapa en ny stadsdel i Ulleråker är omfattande och komplext. För att få ihop alla pusselbitar i byggprocessen använder vi en orienteringskarta som verktyg. Kartan visar det aktuella läget och kommer att uppdateras löpande.

Syftet med orienteringskartan är att underlätta för dig att navigera genom området. Kartan genomgår kontinuerliga revideringar med det övergripande målet att tydligt visualisera avstängda vägar samt områden där pågående byggnadsarbete äger rum.

Vi värdesätter er förståelse och samarbete under byggprocessen. Tack för ert tålamod och stöd medan vi strävar efter att skapa en framtidssäker och levande stadsdel.

Avstängning korsningen Ulleråkersvägen/Eva Lagerwalls väg

Vi kommer att genomföra arbeten vid korsningen Ulleråkersvägen/Eva Lagerwalls väg. Detta innebär att korsningen kommer vara avstängd framtill 1 december 2024. En tillfällig väg via parkeringen vid Kronparksgården kommer säkra förbindelse till Eva Lagerwalls väg.

Nya tillfälliga parkeringsplatser kommer finnas nordost om korsningen Ulleråkersvägen/Morgondrömsvägen och strax norr om huvudentrén till Kronparksgården.

Orienteringskarta_aktuellt_byggstök_Ulleråker_gällande.pdf (PDF, 2 MB)

Avstängning av Emmy Rappes väg

Emmy Rappes väg kommer att vara avstängd med start den 22 maj till och öppna igen den 1 december 2024. Se röd markering på karta nedan för ungefärlig avstängd sträcka.

Kartan visar även hur gående, cyklister och motordriven trafik tar sig in och ut ur Ulleråker under avstängningen. Lägen för busshållplatser ändras inte. Anledningen till avstängningen är att vi behöver lägga ner nya vatten- och avloppsledningar längst med sträckan.
Gång- och cykeltrafik kommer fortfarande kunna använda del av Emmy Rappes väg fram till Ulleråkers förskola, därefter används väg runt Rosendalsskolan. Motordrivna fordon som ska till Ulleråkers förskola kan nå förskolan via infarten från Dag Hammarskjölds väg till Emmy Rappes väg.
För övrig motordriven trafik som ska ut på Dag Hammarskjölds väg, så hänvisar vi till områdets södra infart och till Lägerhyddsvägen. Vi har ändrat trafikregleringen på Lägerhyddsvägen, vilket gör att det nu är möjligt att åka in och ut ur Ulleråker via Lägerhyddsvägen.

För mer detaljerad information se karta avseende avstängning av Emmy Rappes väg.


Karta avstängning Emmy Rappes väg.pdf (PDF, 1 MB) (PDF, 2 MB)

 

Kontakta oss

Du som har frågor är välkommen att kontakta oss.

E-post: ulleraker@uppsala.se

Uppdaterad: