Planering framåt

Ulleråker ska utvecklas till en modern stadsdel på historisk mark med utrymme för både stadens liv och naturens lugn. Området planeras i ett unikt läge mellan två universitet och utformas för att ett hållbart liv ska bli enkelt för både boende och arbetande. Utvecklingen sker med stort fokus på klimatfrågor, hur vi kan bygga en stadsdel med minsta möjliga klimatavtryck. Det handlar om materialval, transporter, återbruk och att skapa förutsättningar för att leva ett hållbart liv i stadsdelen.

Övergripande förslag strukturplan

Bild: Mandaworks/Warm in the winter. Klicka på bilden för att förstora

Uppsala växer och behöver fler bostäder, arbetsplatser, skolor och annan samhällsservice. I översiktsplanen för Uppsala från 2016 (ÖP) definieras Ulleråker som en del av staden och genom Fyrspårsavtalet med staten och ett nytt stationsläge i Bergsbrunna kommer Ulleråker ligga strategiskt väl placerat längs den planerade spårvägsdragningen mellan Uppsala centrum och Södra staden.

Planprogram och detaljplaner

Utvecklingen av området styrs genom planprogrammet och detaljplaner som tas fram för olika etapper. Här kan du ta del av planer och material som legat till grund för arbetet. 

Läs mer om planprogrammet

Läs mer om detaljplanerna

Visionen för Ulleråker

En vision för utvecklingen av Ulleråker formulerades tidigt under arbetet. Den vägleder fortfarande resan framåt och ska göra det genom hela processen. 

Ulleråker är en stadsdel för hela livet. En plats med både stadens liv och naturens lugn. Mellan två universitet möts människor för att skapa morgondagens idéer. Här är ett hållbart liv enkelt, cykeln och kollektivtrafiken är förstahandsvalet. Ulleråker är en modern stadsdel på historisk mark.

Uppdaterad: