Exempel på hållbara byggnader

Här är tre inspirerande projekt som utmärkt sig för olika klimatsmarta och hållbara lösningar.

Lumi, Vasakronan 

sodra-city-uppsala-extrior-1900x1400-1.jpg

Går det att bygga hållbart, utan belastning på miljön? Kanske inte helt och hållet, men vissa byggföretag har kommit en bra bit på väg. Längs Strandbodgatan och Dragarbrunnsgatan i kvarteret Hugin genomför Vasakronan ett stort återbruksprojekt i samarbete med bland annat Uppsala kommun.

Återbruk präglar hela om- och tillbyggnationen. Exempelvis behålls husets stomme i sin helhet, tegelväggar i källaren demonteras och används i nya rumsbildningar, uppe på våningsplanen demonteras gipsväggar i sin helhet. Tak- och fasadintegrerade solceller bidrar till minskad energianvändning. Regnvattenåtervinning används att spola toaletterna med. Målet är att 100 procent av skåpinredning till pentryn, dörrar och glaspartier ska vara återbrukade.

Botanikern, Genova Property Group

Botanikern_6367-88_webb.jpgDet finns många fördelar med att bygga i trä, minskad klimatpåverkan kan anses vara en av de viktigaste. Ett projekt som stod klart 2019 och byggdes helt i trä är Botanikern i Rosendal. Botanikern är Uppsalas första flerbostadshus med trästomme och har därmed fungerat som en förebild för andra projekt.

Byggnaden har uppmärksammats för sin utformning i trä och för hur trivseln för de boende satts i fokus, bland annat genom mycket grönska och genomtänkta gemensamhetsytor på taket och innergården. Här finns även bland annat biotoptak, odlingslådor och bikupor för att främja den biologiska mångfalden.

Botanikern ritades av Axeloth arkitekter och byggdes av Genova Property Group. Byggnaden tilldelades 2020 också Uppsala kommuns utmärkelse Arkitekturpriset för sin arkitektur och hållbarhet.

Studenternas arena, Uppsala arenor och fastigheter

PP_20200821_5231.JPG

Bygget av nya Studenternas idrottsplats stod färdigt till säsongen 2020 med en modern arena för 10 000 åskådare.

Inledningsvis var planen att bygga alla nya läktare i betong. Men projektet blev snabbt komplext och fördyrades. Det innebar att ekonomin behövde ses över och att det behövdes ett alternativ för stommen till läktarna. Lösningen blev att bygga med limträstomme vilket både gav mindre klimatpåverkan och vinster för ekonomi och arkitektur.

– Med en stor läktare som Studenternas har handlar det om en vinst på många ton koldioxid, säger Robert Andersson, projektledare på Martinsons som var leverantör av limträstommen.

Även de ekonomiska fördelarna var stora där besparingarna uppgått till flera miljoner kronor genom att byta stomme. Bygget med trä förenklade också byggtiden. Det blev till exempel betydligt enklare grundläggning och installationsarbeten genom att välja trä.

Bogemenskapen Gården

Maria LIndström 1 höstbild.jpg

Bogemenskapen Gården i Rosendal är Uppsalas första byggemenskap - ett projekt där den sociala gemenskapen är kärnan.

En byggemenskap är när en grupp privatpersoner själva engagerar sig för att planera, bygga eller bygga om en fastighet som man flyttar in i. Man blir sin egen byggherre. Fördelarna är många, ekonomiskt och ekologiskt men även socialt. Gården har byggt in många gemensamma sociala ytor vilket underlättar den sociala sammanhållningen och ger utrymme för många gemensamma aktiviteter.

Huset är helt byggt i trä av klimatskäl och varje lägenhetsinnehavare har kunnat påverka utformningen av lägenheterna till stor del. Här finns allt från små ettor till fyrarummare. Sex av de 34 lägenheterna är hyresrätter.

2023 fick Gården ett så kallat särskilt utnämnande under utdelning av Tillsammansbyggnadspriset, vid konferensen idéburet och socialt byggande. Gården uppmärksammas med ett särskilt omnämnande för bygget av socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lägenheter i Rosendal.

Läs mer om Gården

Uppdaterad: