Uppsala ska leda klimatomställningen

Vi har som mål att vara världsledande i miljö- och klimatomställningen och förbättra beredskapen för ett förändrat klimat.

ostrasalabacke_sommar_3[1200x675] (1).jpgUppsala kommun tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel.
Läs mer om vårt fokusmål att leda klimatomställningen

Varje år ska vi minska utsläppen av växthusgaser från genomförda projekt inom bygg och anläggning. Målet handlar både om kommunens egna projekt och projekt som genomförs genom markanvisning.

För att nå våra ambitiöas mål krävs stora förändringar på alla nivåer i samhället, från individen som tar cykel istället för bil till företaget som utvecklar en cirkulär affärsmodell.

I miljö- och klimatprogrammet kan du läsa mer om målen för kommunens arbete.
Läs mer om hur vi arbetar med miljö och klimat 

Uppsala har uppmärksammats och prisats för sina nyskapande metoder med fokus på hållbarhet vid flera tillfällen. Till exempel har Uppsala kommun utsetts till årets globala klimatstad i WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge.
Läs mer om Uppsalas utmärkelser

Mer om kommunens klimatarbete 2023

Hör kommunstyrelsens ordförande om bland annat Rosendal som gott exempel i klimatarbetet.

Uppdaterad: