Innovationsforum

Hur kan vi minska klimatpåverkan när vi bygger nytt? Innovationsforum är en mötesplats som främjar dialog och samarbete mellan olika aktörer i branschen med målet att tillsammans sänka klimatpåverkan från nybyggnadsprojekt.

Innovationsforum-232[1200x675].jpgVid innovationsforum i november samlades byggaktörer, materialleverantörer och medlemmar från Uppsala klimatprotokoll till en ny innovationsdag för att tillsammans diskutera klimatsmart stadsutveckling med fokus på bärande byggnadsdelar och klimatskal.

Presenterade resultat

Deltagarna fick bland annat lyssna till forskare som delade med sig av resultat från pågående och avslutade studier kring till klimatsmart byggande, bland annat om nya material, och återbrukets betydelse för att kunna sänka klimatpåverkan ytterligare.

Det var även fokus på att låta byggaktörer och leverantörer mötas och samverka.

– Det är roligt att se hur mycket som händer på materialsidan för att sänka utsläppen. Det är också intressant att detta är en fråga som får många aktörer att arbeta över gränserna där till och med konkurrenter går samman för att hitta lösningar, säger Christine Brådenmark, strateg inom hållbar stadsutveckling på WSP.

Ökat samarbete för att nå målen

Pär Ridderstolpe arbetar med klimat- och stadsbyggnadsfrågor på Uppsala kommun och ser ett stort värde med de möten som skapas vid innovationsforum.

– Samverkan med andra aktörer är avgörande för att nå klimatmålen. Det här evenemanget är ett sätt att öka samarbetet genom att dela erfarenheter, sprida ny kunskap och knyta nya kontakter. Vår förhoppning är naturligtvis att det i slutändan leder till minskad klimatpåverkan från våra stadsutvecklingsprojekt, säger Pär Ridderstolpe.

Pär tror även att forumet kan leda till konkreta åtgärder och utveckling.

– Många byggaktörer är i en fas i sitt projekt där det finns stora möjligheter att påverka materialval och konstruktionslösningar. Det ger goda förutsättningar för att faktiskt göra verklighet av de lösningar och möjligheter som presenterades under dagen.

Innovationsforum arrangeras av Uppsala kommun, Stuns och Uppsala klimatprotokoll med stöd av Energimyndigheten.

Mer om Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt nätverk bestående av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra för att öka takten i klimatomställningen.
Läs mer om Uppsala klimatprotokoll

Uppdaterad: