Återbruk - framtidens byggnader finns redan

Återbruk har enorm potential för att minska klimatavtrycket vid nybyggnation - men det har också utmaningar. Just nu genomförs Sveriges mest storskaliga återbruksprojekt i den historiska stadsdelen Ulleråker. Förhoppningen är att bidra till klimatmålen och att samtidigt fungera som en inspiration och ge branschen en skjuts i rätt riktning.

I Ulleråker äger Uppsala kommun flera fastigheter och målet när området exploateras är att bevara så många byggnader som möjligt. Men några byggnader måste demonteras, bland annat för att bereda väg för spårvägen.

Byggnader från 50- och 60-talet först ut

Först ut är två byggnader som är på 4 000 kvadratmeter bruttoarea respektive 6 000 BTA. De ska demonteras under 2024 och på så sätt minimera spill och avfall, för att i stället låta materialet gå in i det cirkulära flödet och återanvändas i det nya som ska byggas.

– Våra ambitioner är höga och vi vill maximera uttaget av återbruk och materialåtervinning. Byggnaderna vi demonterar är uppförda under 1950 och 1960-talet, och bär på både en spännande historia och fina material som vi varsamt plockar ner och ur, säger Emma Carmelid, projektledare, Uppsala kommun.

Stor inventering listar produkterna

Materialet kommer bland annat att byggas in i projekt i Rosendal och Östra Sala backe, där kommunen har ett nära samarbete med byggaktörer genom markanvisningar.

Inventeringar och bedömningar av materialet i Ulleråkers byggnader har genomförts. Nu finns över 2 300 produkter dokumenterade med allt från fönster, dörrar, tegel, isolering, gips, golv, installationer, radiatorer, betong och plåt.

Mellanlagring skapar möjligheter

Projektet har stor potential men också många utmaningar. En snäv tidplan som ställer höga krav på planering, upphandling och att lösa praktiska frågor, till exempel mellanlagring i de fall tidplanerna ser olika ut i projekten. Materialet är tänkt att gå direkt från byggnaderna i Ulleråker till en mottagare i så stor utsträckning som möjligt. När materialet behöver en mellanlagring kommer kommunen använda sig av ett återbrukslager i Boländerna.

– Genom att vi har ett eget lager och plats för mellanlagring för det återbrukade materialet kommer vi även att få kunskaper om hur en sådan funktion fungerar och förhoppningsvis kunna stötta marknaden i att så småningom vilja starta upp en återbrukshub i Uppsala, säger Emma Carmelid.

Unikt projekt i sitt slag

Projektet är unikt då det tar ett helhetsgrepp om återbruk i så stor skala.

— Återbruk i enskilda projekt har genomförts tidigare, men att på det här sättet involvera flera stadsdelar och många aktörer för att maximera nyttan är unikt.

Emma ser i sitt arbete ett stort engagemang växa fram, något hon lyfter som en avgörande faktor för att lösa utmaningarna.

– Ibland kan det upplevas som svårt att ställa om och bli cirkulära. Hur gör vi och vart börjar vi? För att lyckas med omställningen krävs att vi hittar lösningarna tillsammans. Det är en spännande tanke att framtidens byggnader redan finns.

Mer om Ulleråker

Läs mer om utvecklingen av Ulleråker

Vill du veta mer?  

Välkommen att kontakta oss för mer information om återbruksprojektet.

Emma Carmelid
Projektledare, Uppsala kommun
E-post: emma.carmelid@uppsala.se
Telefon: 018-727 05 54

Uppdaterad: