Så blir de nya företagskvarteren i Främre Boländerna

Nya företagskvarter kombinerat med kulturhistoriska byggnader. En internationell och teknisk hub med goda möjligheter för utveckling av biologiska processer. Det är så Främre Boländerna är tänkt att bli. Detaljplanen för den första etappen fick laga kraft 2022. Hela området beräknas vara färdigutvecklat 2035. Se hur området är planerat i filmen nedan.

Ovan: Film om hur Främre Boländerna kommer att utvecklas. Se en kortare version av filmen här.

Eftersom det mesta av marken i Främre Boländerna ägs av privata fastighetsägare, är dessa mycket delaktiga i utformningen av området. Även blivande hyresgäster och invånare kan vara med och påverka hur de nya företagskvarten ska utformas. Dels genom kontakt med fastighetsägarna och dels genom att delta på Uppsala kommuns samråd för respektive detaljplan inom området.

Läs mer om några av fastighetsägarna vision för området

Främre Boländerna - The New Central Business District in Uppsala (framrebolanderna.se)

En del av Uppsala Central Business District, UCBD

I internationella termer kommer området benämnas som en del av Uppsala Central Business District (UCBD). Begreppet Central Business District används internationellt för att beskriva att ett företagskvarter är placerat i en innerstad.

Luftiga företagskvarter med bostadsområden i närheten

Bara några minuters promenad från Främre Boländerna, i Kungsängen och innerstaden, finns attraktiva bostäder. Det bidrar till att människor kommer att röra sig både dag- och kvällstid i Främre Boländerna. Det finns därför potential för till exempel restauranger att nå fler kunder än de som arbetar här.

På grund av det geografiska läget och befintliga verksamheter i området kommer de nya byggnaderna i Främre Boländerna enbart att bestå av verksamhetslokaler. Uppsala kommun har satt en gräns på att max 10 000 personer får vistas stadigvarande i Främre Boländerna. Tillsammans med kommunens beslut att bevara stadens siktlinjer innebär det att de nya byggnaderna inte blir högre än övriga innerstaden, med enstaka undantag. Det kommer att fortsätta vara luftigt mellan byggnaderna och finnas flera gröna parkmiljöer.

Läs mer om bedömningen av persontätheten i strukturprogrammet för Främre Boländerna (PDF, 5 MB).

Innovativa byggnader och ett bevarat kulturarv

De förslag på ritningar av byggnader som kommit in från fastighetsägare visar att de och Uppsala kommun vill skapa innovativa byggnader och lokaler som andas framtid och nyskapande.

Värdefulla kulturbyggnader i området bevaras och står kvar. Därmed blandas nya moderna byggnader med de historiska. Det kommer att ge en genuin känsla och bli en koppling mellan det gamla och det nya i Främre Boländerna.

Detaljplanen för den första etappen fick laga kraft 2022. Utbyggnaden av allmän plats så som gator, torg och park beräknas starta under 2024.

Liv och rörelse i området

Uppsala kommun vill se ett levande Främre Boländerna. Därför kommer det att finnas verksamheter som gör att människor rör sig här både dag- och kvällstid. Förutom kontorsverksamheter kommer det att finnas möjlighet att ha vårdmottagningar, restauranger, butiker, utställningslokaler, hotell och utbildningsföretag i området. De verksamheter som kommer att ha mycket besök från allmänheten placeras främst i norra delen av området, det vill säga närmast stadskärnan och Centralstationen. Att flera bostadsområden ligger nära bidrar också till besöksnäringen i Främre Boländerna.

Fortsätta vara en internationell och teknisk hub

Det finns goda möjligheter att bedriva verksamhet på en internationell marknad eftersom området ligger nära kommunikationer som tåg och flyg. Redan idag finns företag med en tekniskt inriktad verksamhet i Främre Boländerna som ser många av fördelarna. De nya byggnader som uppförs kan också anpassas till verksamhet för teknik- och produktutveckling eller forskning.

Testa Center – nästa steg för biologiska produkter

I Testa Center kan företag testa sina biologiska processer i stor skala. Anläggningen ger både nya och etablerade företag möjlighet till att ta nästa steg i sin industrialiseringsresa. Att ha närhet till centret, som ligger precis utanför Främre Boländerna, innebär att life science-företag kan få en snabbare utveckling och också hitta gynnsamma samarbeten.

Mer om Testa Center och Främre Boländerna idag.

De mjuka och gröna värdena prioriteras i parker

Vad vore vi utan andrum och en miljö för återhämtning? Nu när vi har chansen att gemensamt skapa företagskvarter i Uppsala som präglas av miljö, livskvalitet och nytänkande, så vill flera av fastighetsägarna och Uppsala kommun bygga på ett hållbart sätt. Dessutom kommer det att finnas platser i området att återhämta sig och reflektera i. Det finns idag flera gröna platser i Främre Boländerna, exempelvis Knivstaplan, Märstaplan och Bergsbrunnaplan. Dessa kommer kommunen att utveckla så att det blir bra parkytor. Några av dem kommer också att fungera som en del i ett dagvattensystem som samlar upp vattnet innan det når sjöar och grundvatten.

Nära service som hjälper till i livspusslet

I södra delen av Boländerna finns en större handelsplats med bland annat möbel- och byggvaruhus, inrednings-, kläd- och matbutiker. Restaurangerna i Främre Boländerna kan ge möjlighet att äta på plats eller ta med hem. Det kommer också vara möjligt för vårdmottagningar att etablera sig i området. Det finns goda möjligheter att ta sig till området med cykel eller kollektivt och parkeringar kommer att finnas för smidiga transporter med bil. På så vis så skapas en plats med god tillgänglighet för olika behov.

Nära stadskärnan – stadens utbud runt hörnet

En bio efter jobbet. En shoppingtur på lunchen. En middag på stans restauranger. Att vara så nära stadskärnans utbud i Uppsala, Sveriges fjärde största stad, ger en hel del fördelar. De som arbetar i Främre Boländerna kommer genom en kortare promenad att komma åt stadens hela utbud. Det möjliggör till exempel smidiga möten med samarbetspartner eller att träffa vänner och familj direkt efter arbetet. Dessutom är fritidsutbudet stort i Uppsala för både vuxna och barn, både i stadskärnan och direkt utanför den.

Gemensam vision med Handelskammaren - innovativa och internationella företag

Uppsala kommun, Handelskammaren och några av fastighetsägarna har tagit fram en vision för Främre Boländerna. Genom den har det beslutats att området ska bli en stadsdel för företag, både nya och etablerade. Området ska välkomna såväl svenska innovativa företag som internationella kunder och företag. Det ska vara en levande stadsdel med framåtanda och kunskapsutveckling.

Presentationsmaterial

Vill du presentera Främre Boländernas utveckling för andra? Välkommen att använda vårt material.

Presentationsmaterial av Främre Boländerna och Uppsala (pdf). (PDF, 4 MB)

Bläddra gärna i vårt bildspel nedan som ger en känsla av hur området kommer att utvecklas.

1 av 3
Översiktsbild över centrala Uppsala  där Främre Boländerna är markerat.
Uppdaterad: