Kontakt

Har du några frågor kring utvecklingen av Gottsundaområdet kan du kontakta projektgruppen för Gottsundaområdets planprogram.

e-post: gottsunda@uppsala.se

Projektledning planprogram Gottsundaområdet

Örjan Trapp, projektledare
018-727 86 32

Anna Bolinder, projektledare
018-727 45 41

 

8 november 2016