Kontakt

Har du några frågor kring utvecklingen av Gottsundaområdet kan du kontakta projektgruppen för Gottsundaområdets planprogram.

e-post: gottsunda@uppsala.se

Johan Elfström, projektledare
018-727 42 46
Johan.Elfstrom@uppsala.se

 

Uppdaterad: