Kontakt

Har du några frågor kring utvecklingen av Gottsundaområdet kan du kontakta projektgruppen för Gottsundaområdets planprogram.

e-post: gottsunda@uppsala.se

Örjan Trapp, projektledare
018-727 86 32

Annika Holma, planarkitekt
018-727 45 26

 

10 april 2018