Kultur och fritid

I Gottsunda finns något för alla att göra. Stora fina parker, grönområden, bibliotek och badhus att besöka och ett rikt kulturliv att ta del av.

I Gottsunda finns stora gräsytor och bollplaner, flera stigar, skidspår och kolonilotter med växter från hela världen. Här ligger Gottsundagipen – ett naturområde som sträcker sig från Vårdsätravägen, förbi Gottsunda och till Sunnersta. Badplatserna Lyssängsbadet, Sunnerstabadet och Vårdsätrabadet ligger också i närheten av området.  

Gottsundagipen är en välbesökt del av området med aktiviteter året runt. Foto: Alex Giacomini

Gottsunda kulturhus

I Gottsunda kulturhus finns kommunens näst största bibliotek, en scen för teater och dans, fem konstnärsateljéer, folkbildnings- och föreningslokaler, hörsal, utställnings- och evenemangslokal. Gottsunda Kulturhus ligger i södra delen av Gottsunda centrum.

Det finns planer för ett nytt kulturhus i Gottsunda, mer centralt beläget, som förväntas stå klart 2029.

Information om Gottsunda kulturhus på kulturcentrum.uppsala.se

Allaktivitetshuset i Gottsunda

Kommunen har startat upp fritidsaktiviteter i ett allaktivitetshus där barn och unga erbjuds ledarledda aktiviteter. Det kan vara allt från simning på Gottsundabadet till skapande av musik i en studio. Allaktivitetshuset kommer senare att ha sina lokaler i den nya Gottsundaskolan som byggs. Då kommer även vuxna att ha möjlighet att ha aktiviteter i lokalerna.

Fritidsaktivieter för barn och unga i Gottsunda finns på kubikuppsala.se

Valsätraparken

Foto: Alex Giacomini

I Valsätraparken hittar du bland annat lekplatser för små och stora barn, en grillplats och pulkabacke. Parken är även full av fruktträd och bär. I parken finns ett konstverk av Klara Kristalova.

Valsätraparken byggdes på 1970-talet och är idag en populär mötesplats. En större renovering av Valsätraparken genomfördes 2019-2020. Inför arbetet med att göra om parken fick barn och vuxna i området lämna in sina synpunkter och idéer kring vad de ville att parken ska innehålla. Utifrån de tankarna utvecklades parken till vad den är idag.

Information om Valsätraparken på uppsala.se

Konstverk av Klara Kristalova

Lina Sandells park

03Lekplats_Lina-Sandells-park_1200x675.jpg

Lina Sandells park har ett centralt läge i Gottsunda och erbjuder någonting för alla i familjen. Här finns bland annat:

  • musik- och danshörna med DJ-bås, inbyggda högtalare och dansgolv
  • aktivitetsyta för större barn
  • lekplats för mindre barn
  • skog med träspång, tubrutschkana, lekhus och träskulpturer
  • grillplatser och gott om sittplatser av olika slag
  • ett konstverk av Gun Gordillo.

Lina Sandells park renoverades 2018. I samband med att parken gjordes om var det många Gottsundabor som vara med och tyckte till kring parkens utformning.

Information om Lina Sandells park på uppsala.se

Konstverk av Gun Gordillo 

Fritidsanläggningar

Det finns idrottsanläggningar att hyra i Valsätraskolan, Bäcklösaskolan och Gottsundaskolan. I området finns det även möjlighet att åka skridskor och spela fotboll.

Information om anläggningarna på uppsala.se

Gottsundabadet

Gottsundabadet med simhall, bastu och gym är beläget i södra delen av Gottsunda centrum. Anläggningen erbjuder en 25-meters bassäng för motionssim och vattenträning, grund barnpool samt en varmvattenbassäng med 32-gradigt vatten. Här kan du även gå i simskola eller åka Uppsalas längsta vattenrutschbana. Bastu badar du gemensamt i simhallen eller uppdelat i respektive omklädningsrum. I gymmet finns konditions- och styrkemaskiner samt fria vikter.

Det finns planer för ett nytt badhus i Gottsunda, mer centralt beläget, som förväntas stå klart 2029.

Information om Gottsundabadet på gottsundabadet.se

Dagvattenpark

I södra Gottsunda, mellan Gottsundagipen och Hågadalen finns en dagvattenpark som renar allt dagvatten från bostadsområdet. I området finns också gångstigar, bänkar, broar och bryggor för rekreation och friluftsliv.

Dagvattenparken i Gottsunda

Uppdaterad: