Platsutveckling

Platsutveckling inkluderar fler i stadsutvecklingen och ta tillvara på platser som tillfälligt står oanvända under byggtid. Genom samarbete och engagemang formas platser för Gottsundabor med fokus på delaktighet och inkludering.

I Gottsundas platsutveckling finns möjligheter till gemensamt undersökande och skapande av tillfälliga platser och aktiviteter i området. Det som utvecklas och görs på en plats är resultatet av en delaktighetsprocess tillsammans med boende i området. Alltså: Tänkta användare av en plats blir aktiva skapare av den.

Platsutveckling ger möjlighet att experimentera med olika användningar av platser, vilket berikar stadsutvecklingen och ger värdefulla perspektiv. Det främjar också ökad tillhörighet till platsen och skapar fler mötesplatser för Gottsundaborna och Uppsala kommun.

 

 

 

Uppdaterad: