Konstverk av Gun Gordillo

I Lina Sandells park finns ett konstverk av Gun Gordillo. Konstverket invigdes våren 2021 och har fokus på ljus och trygghet.

Konsterverket är placerat vid entrén till parken sett från Hugo Alfvéns väg. Verket har titeln "Imaginär skog" och är en ljusinstallation bestående av stål, neon, speglar och LED-ljus.

Utgångspunkten för den konstnärliga gestaltningen är områdets karaktär – mötet mellan människor, vila och aktivitet. I arbetet med urval och planering gällande konsten för Lina Sandells park var ungdomar och fritidsledare från intilliggande KFUM-fritidsgården delaktiga.

Materialbeskrivning
Foto: En tidig materialskiss av konstnären.

Uppdaterad: