Konstverk av Klara Kristalova

I Valsätraparken står ett konstverk av Klara Kristalova. Verket heter Resenärerna och är en skulpturgrupp i brons och betong. Konstverket invigdes vintern 2020/2021.

Klara KristalovaFoto: Konstnärens första idéskiss 

I skulpturerna personifierar konstnären ett träd, ett äpple och ett rådjur. Skulpturerna har olika uttryck och personligheter och bildar en familj. Verket står i parkens norra hörn, på en befintlig kulle.

Till verket hämtade Kristalova inspiration från ett tidigare projekt med tema invandring. Verket anknyter till konstnärens egen familj och bakgrund. I arbetet med konstprojektet och val av konstnär har elever från Lilla Valsätraskolan och barn från Spinnrockens förskola varit delaktiga.

Klara KristalovaFoto: En processbild från skapandet av skulpturerna i konstnärens ateljé.

Uppdaterad: