Du som bor nära - bra att veta

Under byggnationen kan en del buller förekomma dagtid och undantagsvis kvällstid. Byggaktören kommer att utföra en del arbete i området och därför kommer bostäder som ligger nära att kontrolleras innan arbetet startar men också under tiden och efter att arbetet genomförts. Detta är för att minimera risker för sättningar och sprickor i fastigheterna.

Det kommer inte att vara aktuellt med sprängningar i området eftersom marken består till stor del av lera. Skulle det uppstå skador i fastigheterna, ses dessa över av byggaktörerna när området är färdigbyggt.

Arbetstider

Arbetstider planeras till 07-19, men störande och bullrande arbeten försöker undvikas tidigt på morgonen och sent på kvällen. Vanligtvis jobbar vi då mån-torsdag.

Invändiga manuella arbeten kan förekomma även på helgen.

Uppdaterad: