Östra Sala backe

Östra Sala backe är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar. Området ska tillföra Uppsala något nytt vad gäller innehåll, funktion och utformning. Östra Sala backe planeras och byggs med människan i centrum och med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö. Utvecklingen av Östra Sala backe ska leda till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser.

Aktuellt

 • Nu finns det chans att tycka till igen!

  Detaljplanen för etapp 3A i Östra Sala backe ställs ut för granskning efter ett antal revideringar och kompletteringar. Granskningen pågår mellan 26 augusti - 16 september.
  26 augusti 2021
 • 222 nya hyresrättslägenheter

  Etapp 2 fortsätter att ta form. Nu är fastighetsutvecklaren Midroc igång med kvarteret Rosenmalvan, i anslutning till Anders Diös torg.
  8 april 2021
 • Tyck till om förslaget till detaljplan för etapp 3b

  Ett förslag till detaljplan för etapp 3b är ute på samråd till och med 23 februari 2021. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter på förslaget. Vi bjuder också in till ett digitalt informationsmöte.
  12 januari 2021
Fler nyheter