Parker och torg

Östra Sala backes parker, torg och allmänna ytor blir viktiga mötesplatser i området. Inom varje etapp skapar vi mindre parker och torg.

Vi lägger stor vikt vid grönska och allmänna ytor. Samtliga gator kantas av planteringar med träd, buskar och perenner. Vi arbetar med "regnbäddar" för att lokalt rena och fördröja regnvatten. Vi skapar en variation parkerna sinsemellan där några har fokus på aktivitet och samspel medan andra är en plats för paus och återhämtning.

Nya parker och torg

Under etapp 1 byggs Knäckepilsparken och Daggvidetorget. Under den första delen av etapp 2 byggs Magnoliaparken, Snickarplan och Anders Diös torg. Under den andra delen av etapp 2 byggs en helt ny del av Årsta torg (Årsta centrum). Inom etapp 3 kommer det en ny park norr om Ritargatan. Vad som kommer byggas under etapp 4 är ännu inte bestämt.

Utöver att bygga nya parker och torg rustas även befintliga: Källparken, Årstaparken och Vaksala prästgårdshage.

Plantering av träd

Allén vid Fyrislundsgatan tas bort och ersätts med nya träd i Fyrislundsgatans mittremsa. Längs den västra sidan, närmast de nya bostadshusen, planteras träd växelvis med parkeringar. Johannesbäcksgatan utformas som en inomgårdsgata med flera träd, sittgrupper och perennplanteringar. Bara inom planområdet för etapp 1 planteras 218 träd. Träd kommer även att planteras utanför planområdet som till exempel längs Alrunegatan, i Årstaparken och i Källparken.

Fyrislundsgatan_900x600.JPG
Foto: Uppsala kommun

Uppdaterad: