Parker och torg

Östra Sala backes parker och torg är viktiga mötesplatser i området. Vi skapar en variation parkerna sinsemellan där några har fokus på aktivitet och samspel medan andra är en plats för paus och återhämtning.

Pågående projekt

Anders Diös torg

Anders_Diös_torg_low.JPG

Den mest centrala platsen i hela Östra Sala backe kommer bestå av de två torgen Anders Diös torg och Årsta Torg. Torgen öppnar sig mot varandra men skiljs åt med Fyrislundsgatan och blir därför två separata torgbildningar. På Anders Diös torg fångar vi Sala backes 50-tals prägel. Vi omvandlar det till 2020-talets tolkning i mönsterläggning på stensättningen på marken, färg och mönster i de små husen. Även belysningsstolparna hämtar inspiration från 50-talet. I torgets yttre kanter planterar vi träd för att rama in platsen. På sommaren kommer det att finnas utrymme för uteserveringar. Under torget har vi byggt ett stort dagvattenmagasin som samlar, fördröjer och renar regn- och smältvatten från området. Vi bygger klart större delen av Anders Diös torg under 2023.

Kommande projekt

Årsta torg

Årsta torg blir två öppna torgytor. Dels det nuvarande torget men när det tillkommer flerbostadshus närmare Fyrislundsgatan bildas ytterligare en torgyta. Torget kommer att vara en öppen central plats som i mötet mot Fyrislundsgatan och de mindre gränder som leder in bland kvarteren har trädplanteringar. Årsta torg ska bli det mest centrala i kopplingen mellan Snickarplan, Anders Diös torg och Årstaparken. Det är ännu inte klart när byggstarten för Årsta torg blir.

Läs mer om utvecklingen av de centrala delarna och Årsta centrum

Gullklöverplan

Gullklöverplan blir del av en ny koppling mellan Östra Sala backe och Gränby. Gullklöverplan blir en mindre torgyta på Östra Sala backe-sidan i anslutning till Vaksalagatan och det nya övergångstället mot Gränby.  

Ängsnyckelparken

I den norra delen planerar vi för en ny park, Ängsnyckelparken. Det blir en mindre park med sittplatser och planteringar. Ängsnyckelparken byggs först om några år i samband med att husbyggnationerna i de nya kvarteren blir klara.

Vad som kommer byggas i den södra delen är ännu inte bestämt.

Klara projekt

Snickarplan

Snickarplan är en avlång park längs med Murargatan. De uppvuxna stora lindarna behölls och fick sällskap av en böljande plantering och sittbänkar som förstärker planteringens form. Parken innehåller även en perennplantering, fler buskplanteringar, mindre gräsytor och en dricksfontän. Liknande stolpbelysning kommer även finnas på Anders Diös torg. Snickarplan färdigställdes 2019.

Knäckepilsparken

knackepilsparken_900x600.jpg

Knäckepilsparkens placering gör den till en länk mellan Källparken och upp mot kulturmiljön kring Vaksala gärde. Parken har flera planteringar med träd, buskar, perenner och lök. Det finns olika typer av möbler och möjlighet att grilla.
Knäckepilsparken färdigställdes 2020.

Daggvidetorget

Mellan kvarteren Bäckrosen och Nattviolen finns en gång- och cykeltunnel som binder ihop Årsta och Salabacke. Vid nedfarten till tunneln finns ett nytt mindre torg, Daggvidetorget. Tunneln har en konstnärlig gestaltning med titeln "Pappersresan" av konstnären Fideli Sundqvist. Gång- och cykeltunneln tilldelades UNT:s stadsmiljöpris 2016.
Daggvidetorget färdigställdes 2021.

Magnoliaparken

Magnoliaparken är planerad som den aktiva parken. Magnoliaparken har blommande magnolior, sittmöbler, planteringar och lekutrustning. Under parken ligger ett fördröjningsmagasin för dagvatten. Magasinet gör att ytan inte kan rymma några trädplanteringar. Magnoliaparken färdigställdes 2021.

Näckrosparken

Näckrosparken består av två delar. Den norra delen används som förskolegård under vardagarna. Den södra delen är alltid öppen för allmänheten. I den södra halvan står de lönnar som sparats av allén ut mot Fyrislundsgatan. Med hjälp av de uppvuxna lönnarna har vi skapat en inramning mot kringliggande vägar. I mitten öppnar sig parken som en glänta och det mest centrala blir en gräsmatta inramad av ett trädäck.
Näckrosparken färdigställdes 2023.

Upprustade parker

Utöver att bygga nya parker och torg rustas även befintliga: Källparken, Årstaparken och Vaksala prästgårdshage.

Uppdaterad: