Gator och trafik

I Östra Sala Backe ska det kännas naturligt och enkelt att förflytta sig på ett miljövänligt sätt. Därför bygger vi fler promenad- och cykelvägar och underlättar för dig som vill resa kollektivt.

Nya och upprustade gång- och cykelvägar

Vi bygger nya säkra och bekväma promenad- och cykelvägar och rustar upp de som redan finns. Tanken är att Östra Sala Backe tydligt ska bidra till kommunens mål om att öka andelen cykelresor i Uppsala.
Läs om gång- och cykeltrafik i området.

Fler möjligheter att resa kollektivt

Kommunen och Region Uppsala samarbetar för att göra det lättare att resa kollektivt i området. Bussarna får ett eget körfält på Fyrislundsgatan vilket gör att det går snabbare att resa med buss i området. Turerna blir också tätare och vid Gränby centrum skapar vi en knutpunkt för regional och lokal busstrafik.
Läs om kollektivtrafiken.

Fyrislundsgatan ska fungera för alla trafikslag

Fyrislundsgatan är en av Uppsalas huvudgator. Här rör sig många människor till fots, med cykel, buss eller bil. Målet är att utforma en livfull och attraktiv gata som känns säker och där trafiken flyter lugnt.
Läs om trafiken på Fyrislundsgatan.

Trafik och gator

Visionsbild. Bild: White Arkitekter.

Dokument

Uppdaterad: