Om projektet

Vi planerar och bygger Östra Sala backe med människan i centrum och med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö. Utvecklingen av Östra Sala backe ska leda till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser.Östra Sala backe ligger knappt två kilometer från Uppsalas stadskärna och länkar samman områdena Årsta och Sala backe. Här utvecklas handel, idrott och arbetsplatser i snabb takt och området är en viktig del i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar.

Det är enkelt att resa till och från området med E4:an som går strax österut och resecentrum bara en tiominuters cykeltur bort. 

Fem etapper

Östra Sala backe växer fram i olika etapper.

Läs mer om arbetet i de olika etapperna.


Östra Sala backe länkar samman Årsta och Sala backe.

Uppdaterad: