Planering framåt

Området Östra Sala backe är stort och därför sker utvecklingen under en längre tidsperiod. Arbetet är fördelat på fem olika etapper. Planering och genomförande pågår parallellt mellan dessa.

Uppdaterad: