Offentlig konst

Den offentliga konsten är en del av den fortsatta utvecklingen av Östra Sala backe. Fokus för arbetet med offentlig konst är natur, biologi och vetenskap som inspireras av det nya gröna Östra Sala backe som växer fram.

Konstverk på gång i Östra Sala backe

I samband med att Östra Sala backe växer planerar vi för ny offentlig konst. Östra Sala backes konstprogram har teman där bland annat natur, biologi och vetenskap ingår. Här presenterar vi två konstnärer och deras verk vars skisser nu är godkända av kulturnämnden.

Hanna Stahle 
I Årstastråket/Årstaparken kommer konstnären Hanna Stahle att skapa tre fristående skulpturer som föreställer vardagliga föremål som får representera livet i Årsta. Föremålen: ett par handskar, en radio, en kaffepanna, ett slagträ, bollar, en spade, en bok och ett knippe sellerikål påminner om spelpjäser eller leksaker. Föremålen kommer från olika tidsperioder men uppfattas ändå som tidlösa, eftersom grundfunktionen är välkänd för alla, oavsett ålder.

Skiss av skulpturen Kaffekanna av Hanna Stahle Skiss av skulpturen Spade av Hanna Stahle

 

Sara Söderberg
Saras förslag består av en skulptur till Knäckepilsparken och en skulpturgrupp till Näckrosparken. Till Näckrosparken har Sara Söderberg skissat på en taktil skulpturgrupp som uppmanar till rörelse och interaktion på olika nivåer. Till Knäckepilsparken har Söderberg skapat en skulptur som påminner om en vindflöjel som rör sig i vinden.

Skiss av skulptur i Näckrosparken av Sara Söderberg 

 

Konst i gång och cykeltunnel

Konstnären Fideli Sundqvist har gjort konstverket "Pappersresan" i gång- och cykeltunneln mellan kvarteren Bäckrosen och nattviolen. Konstverket är kommunens längsta med sina 33 meter. Inspirationen till konstverket är från Carl von Linnés apostlars resor i Sverige och världen. Gång- och cykeltunneln tilldelades UNT:s stadsmiljöpris 2016.

Befintlig konst

I Årstaparken finns konstverken Solbågen från 1991 och Porten från 1992 av konstnären Leif Bolter.

Läs mer om offentlig konst på uppsala.se.

Dokument

Konstprogram för Östra Sala backe (PDF, 594 KB)

Uppdaterad: