Mobilitet

Att bo i en klimatsmart stadsdel innebär att bo i ett område där man ska kunna bo utan bil och där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Förutom mindre koldioxidutsläpp ger det också en säkrare boendemiljö och bättre luft. För att kunna klara sig utan bil kommer det att finnas så kallade mobilitetshus i utkanten av stadsdelen.

Mobilitetshus är en byggnad som kommer att kunna användas för bilparkering men även ett ställe för tjänster som till exempel hyrcyklar, bilpooler, paket- och varuutlämning.

I Ulleråker kommer ett mobilitetshus blir först ut när utbyggnaden i Ulleråker i södra Uppsala startar. På det sättet vill vi undvika parkeringskaos under byggtiden och skydda stadens dricksvatten.

Det första som byggs i nya stadsdelar är oftast bostäder och butikslokaler, som ger tak över huvudet och inkomster till fastighetsbolagen. I Ulleråker, där 6 000 nya bostäder samt butiker, skolor och förskolor ska byggas fram till 2035, inleder kommunen i stället med ett så kallat mobilitetshus som förutom bilparkering kommer att innehålla tjänster för att gynna klimatvänliga resor.

I stadsdelens första utbyggnadsetapp ska två mobilitetshus med 600 - 700 bilplatser vardera byggas. De kommer att förläggas vid infarterna till Ulleråker, nära Dag Hammarskjölds väg. I anslutning till det ena huset byggs dessutom cirka 100 bostäder och andra lokaler. Det första mobilitetshuset planeras stå färdigt 2026. Därefter byggs övriga bostadshus och andra kvarter.

Uppdaterad: