Återbruk

I Ulleråker vill vi bygga hållbart och smart för att minska klimatpåverkan och ta vara på befintliga resurser som redan finns i området. Att satsa på återbruk är därför en självklar del i utvecklingen av Ulleråker.

Demontering istället för rivning

Vi arbetar aktivt med att minimera klimatavtrycket när vi utvecklar Ulleråker Därför har vi som mål att inte riva några byggnader i Ulleråker. Istället kommer de byggnader som av olika skäl måste tas bort, att nedmonteras.

När en byggnad nedmonteras har vi bättre kontroll över att fungerade bygg- och inredningsmaterial inte slängs. Istället ska vi ta vara på de tillgångar av material vi har på ett effektivt och smart sätt. Återbruk inom byggbranschen blir allt mer vanlig och är ett område som växer både i och utanför Sverige. I Uppsala ska Ulleråker bli det område som vi aktivt arbetar med återbruksfrågan. Det är en stor vinst för klimatet att använda befintligt material och produkter så länge det går eftersom nytillverkning är både energikrävande och släpper ut miljöfarliga avgaser.  

Husen på Ulleråkervägen 27 är först ut.

Förarbetet och planeringen för att varsamt plocka ner två stora byggnader i Ulleråker för att maximera återbruk är i full gång och snart går vi in i nästa spännande fas - genomförandet!

Under tidig vår har vi fått hjälp med att utföra vissa testdemonteringar för att få ännu lite mer kunskap om materialet och möjligheterna kring att demontera för att återanvända det igen. Vi har även en tät dialog med byggaktörer som är väldigt intresserade av att använda materialet på bästa sätt igen, och som delar våra höga visioner om att ta tillvara på befintliga kvalitéer och ta klivet från det linjära till det cirkulära.

Vi har nu även fått alla de utredningar och underlag vi behöver för att kunna ta fram en bra upphandling av entreprenör för att sätta igång demonteringen och vi hoppas på att komma igång redan i slutet av maj.

Vi kommer löpande informera er om det spännande projektet med att demontera och återbruka.

 

fasadbild på hus i Ulleråker som ska demonteras och återbrukas Foto: Hus som ska demonteras /Lilla produktionsbolaget
Uppdaterad: