Konstnärliga gestaltningsprojekt

I Ulleråker blir den offentliga konsten tongivande i stadsutvecklingsprojektet.

Tallprojektet

Under 2018-2019 arbetar konstnärerna Lies-Marie Hoffman (Tyskland) och Mattias Härenstam (Norge/Sverige) med konstnärliga skissuppdrag under arbetsnamnet Tallprojektet.

Uppdragen utgår från Ulleråkers konstprogram KUR – Konst Ulleråker som pekat ut Ulleråkers tallar som en möjlig utgångspunkt för offentlig konst. När kommunen tar ned tallar under hösten 2018 i området så tas några av dem om hand för att leva vidare i form av konstnärliga gestaltningar. 

Nedan ser du en film som Lies Marie Hoffman producerat och som beskriver hennes arbetsmetoder när hon arbetar med att ta tillvara träd från området. 

I konstprojektet samarbetar konstnärerna bland annat med landskapsarkitekter och Hammarskog snickeri, som är ett kommunalt snickeri. Projektledare är kommunens konstkonsult Ann Magnusson från AM Public.

På bilden: Sara Rydeman, Uppsala kommun. Urban Pettersson, Stefan Carlsson, Robert Drugge, Hammarskogs snickeri. Ann Magnusson och Lisa Stålspets, AM Public. Lies-Marie Hoffman och Mattias Härenstam, konstnärer.

1 av 4
Ulleråker 1
Uppdaterad: