Konstnärliga förstudier

Under 2017–2019 arbetar vi med konstnärliga förstudier i Ulleråker. Förstudierna ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med den offentliga konsten i stadsdelen.

Konstnären Sara-Vide Ericsons förstudie Vattenlös reflekterar över dricksvattentäkten och delar av Ulleråkers historia. Förstudien visades 13 februari–18 mars 2018 på Offkonsten! c/o Teatergalleriet på Uppsala stadsteater. Förstudien sammanställs och kommer att finnas tillgänglig att läsa under hösten 2018.

Vattenlös – utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet på Uppsala stadsteater. Fotograf: Per Fredin

Konstnären Camille Norment arbetar under 2018 med en förstudie med utgångspunkt i vattentornet. Camille Norment (född 1970 i Silver Spring, Maryland) är Oslo-baserad och arbetar med ljud, installation, skulptur, teckning och video. Förstudien presenteras under våren 2019.

Uppdaterad: