Konstnärliga förstudier

Under 2017–2019 arbetar vi med konstnärliga förstudier i Ulleråker. Förstudierna ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med den offentliga konsten i stadsdelen.

Konstnären Sara-Vide Ericsons förstudie Vattenlös reflekterar över dricksvattentäkten och delar av Ulleråkers historia. Förstudien visades 13 februari–18 mars 2018 på Offkonsten! c/o Teatergalleriet på Uppsala stadsteater. Förstudien sammanställs och kommer att finnas tillgänglig att läsa under 2019.

Utställning om Vattenlös på Uppsala stadsteater. Foto: Per FredinVattenlös – utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet på Uppsala stadsteater. Fotograf: Per Fredin

Förstudie i Lyrikparken

Konstnären Camille Norment arbetar under 2018 med en förstudie med utgångspunkt i vattentornet. Camille Norment (född 1970 i Silver Spring, Maryland) är Oslo-baserad och arbetar med ljud, installation, skulptur, teckning och video. Förstudien presenteras under hösten 2019.

Hålla kur med Haka

Under 2019 arbetar konstnärerna Helena Laukkanen och Katarina Sundqvist Zohari från konstnärsgruppen Haka med ett konstnärligt dialogarbete under namnet "Hålla kur med Haka" på plats i Ulleråker. Arbetet sker utifrån Ulleråkers konstprogram. De kontaktar boende i området och personer som på olika sätt har en egen historia och koppling till platsen. Uppsala universitet och Medicinhistoriska museet är en del i samarbetet. Genom konstnärliga metoder lyfts minnen och historier från platsen Ulleråker som kan bli utgångspunkter för kommande konstnärliga gestaltningsprojekt.

Uppdaterad: