Geometriparken

Geometriparken har utvecklats och fått

  • en pergola med belysning och schackbord
  • ljusskulpturer
  • klätterställning
  • belysning
  • cykelställ
  • fler träd och planteringar.

Se bilder från Geometriparken på uppsala.se

Se illustrationen nedan i större format

Webb_Park-utan-namn-illustrationsplan-210914.jpg

Uppdaterad: