Yta vid korsningen Ringgatan/Sturegatan

Vid korsningen Ringgatan/Sturegatan (plats 4) har vi tagit bort den tidigare passagen för biltrafik. Passagen har fått mer gräsmatta och en gång- och cykelbana. Ett gångstråk leder också in till mitten av allén. Vi har byggt om övergångsställena i början och slutet av allén och för att öka trafiksäkerheten har vi byggt farthinder på vardera sida om passagen. Gångbanorna var förut väldigt smala, därför leds nu gångtrafikanter in i mitten av allén istället. Vi har också planterat fler träd i allén.

Bilden nedan visar hur korsningen ser ut efter att vi har byggt om den.

01_yta-korsning-Ringgatan_Sturegatan_1200x675.jpg

Uppdaterad: