Spårvägsparken

Spårvägsparken (plats 2) har utvecklats och har nu fått

  • karusell
  • volträcke
  • sittmöbler
  • sandlåda med bakbord
  • asfaltsmålning med spelet "tre i rad"
  • belysning
  • planteringar
  • en ny cykelpump
  • cykelställ.

Se bilder från Spårvägsparken på uppsala.se

Se illustrationen nedan i större format

Webb_Spårvägsparken-illustrationsplan-210909.jpg

Uppdaterad: