Samlastning och leverans från bygglogistikcenter

Leveranser som är under 13 kollin/pallar eller som upptar mindre än 80 procent av den aktuella transportbilens golvyta ska levereras till bygglogistikcenters samlastningscentral. Där samlas godset ihop och körs ut i en samlad leverans till de olika byggområdena med bygglogistikcenters slingbil.

Direktleverans för större leveranser

Direktleveranser innebär att leveranser körs direkt från leverantören till din lossningsplats i byggområdet utan att passera bygglogistikcenters central. Dit räknas leveranser som har fler
än 13 kollin/pallar eller alternativt 80% eller mer som upptar den aktuella transportbilens golvyta. Vissa godstyper går alltid som direktleverans oavsett antal kollin eller vikt.
Läs om direktleveranser

Så tar vi emot, samlastar och levererar gods

Mottagning och besiktning av leveransen

Personalen på bygglogistikcenter tar emot leveranserna på samlastningscentralen. Där kontrollerar de att leveransen stämmer med fraktsedeln. De gör en så kallad okulärbesiktning där de besiktigar godset för att se om det finns några synliga skador på materialet eller emballaget.

Om det finns skador rapporterar personalen det till transportören och entreprenören och beslutar i samråd med dem hur godset ska behandlas. Du som är entreprenör får betala för den nedlagda tiden.

Se prislista för tilläggstjänster

Leverans med slingbilen nästa dag

Personalen placerar godset på byggherrens eller entreprenörens samlastningsyta på centralen. De bokar sedan in en lossningstid för leverans med slingbilen i leveransplaneringstjänsten på samma sätt som entreprenörerna bokar in direktleveranser till byggarbetsplatsen. Därefter får du som entreprenör ett meddelande via leveransplaneringstjänsten om vad leveransen innehåller och när den kommer till er lossningsplats.

Kom ihåg att leveranser körs ut till byggområdet dagen efter att bygglogistikcentret tagit emot

den. Det innebär att du som bokar leveranserna måste planera så att bygglogistikcenter får materialet dagen innan du behöver det.

Om ditt gods är skadat vid leverans med slingbilen ska du anmäla det till Wiklunds Åkeri AB.

Läs om hur du lämnar en avvikelseanmälan

Leverans- och ledtider

Leverans med slingbilen anländer vid olika tider beroende på när godset kommer till bygglogistikcenter:

  • Gods som kommer till bygglogistikcenter innan 12.00 levereras till byggområdet lossningsplats senast 13.00 nästa arbetsdag.
  • Gods som kommer till bygglogistikcenter efter 12.00 levereras till byggområdets lossningsplats senast 15.00 nästa arbetsdag.

För att bygglogistikcenter ska kunna leverera dagen efter krävs det att det finns lediga lossningstider inom byggprojektet. Om det inte finns någon ledig tid under dagen får personal på bygglogistikcenter boka en lossningstid vid nästa möjliga tillfälle.

Om du behöver snabb leverans - boka expressleverans

Om du behöver en leverans tidigare än vad slingbilen kan leverera kan du beställa en expressleverans som kostar extra.

Om du beställer en expressleverans får du godset inom två timmar från det att det anländer till bygglogistikcenters terminal. Expressleveranser behöver som alla andra leveranser en lossningstid.

Se vad expressleveranser och övriga tilläggstjänster kostar

Bygglogistikcenters ansvar vid leverans med slingbil

Uppsala bygglogistikcenter ansvarar för

  • att hålla leverans- och ledtider
  • att boka en lossningstid för slingbilens leverans
  • hantera gods och undvika skador på godset från att det tas emot på bygglogistikcenters central tills det levereras till mottagarens lossningsplats.

Läs mer om vilket ansvar som Bygglogistikcenter Uppsala har i Alltrans 2007 allmänna bestämmelser (PDF, 377 KB)

Entreprenörens och byggherrens ansvar vid leveranser

Som byggherre och entreprenör ansvarar du för att

  • boka in lossningstid för alla transporter (förutom slingbilens) i leveransplaneringstjänsten.
  • ha rätt lossningsresurser på plats vid leveranser (gods som kan lossas med palldragare hanteras av slingbilens förare).
    någon tar emot och kvitterar godset när det levereras till lossningsplatsen.

Läs om hur du bokar leverans i leveransplaneringstjänsten

Korttidslagring på samlastningscentralen

Grundfunktionen är samlastning på Uppsala bygglogistikcenter.
Från och med 1 oktober 2019 erbjuds även korttidslagring på samlastningscentralen.
Kontakta Wiklunds på telefon 018-18 05 05 alternativt mejl blcuppsala@wiklunds.se

Långtidslagring kan köpas från Wiklunds Åkeri AB på Wiklunds terminal i Funbo Lövsta 149 (755 97 Uppsala).
Kontakta Wiklunds på telefon 018-18 05 05 alternativt mejl blcuppsala@wiklunds.se för offert.

Se vad korttids- och långtidslagring och övriga tilläggstjänster kostar

Wiklunds Åkeri AB

Platschef
Martin Mattsson

Wiklunds Åkeri AB sköter driften av bygglogistikcenters central, samlastning och leveranser med slingbilen samt lastfyllnadskontroller.  
Läs mer om Wiklunds Åkeri AB och deras tjänster på www.wiklunds.se 

Uppdaterad: