Återbruk

Våren 2023 lanserar Wiklunds en återbrukstjänst. Återbruk är en tilläggstjänst som ingår för de aktörer som är anslutna till Uppsala bygglogistikcenter.

Tjänsten innebär att överblivet byggmaterial som normalt sett skulle gå som avfall kan tas om hand, sparas och användas i andra projekt. Bakom satsningen står Wiklunds i samarbete med Uppsala kommun och syftet är att minska klimatavtrycket i byggprocessen.

I Rosendal finns en container där byggaktörer kan lämna in material för transport till återbruksbutiken i Uppsala bygglogistikcenter. Tanken är även att aktörer i fler områden inom kommunen ska kunna nyttja tjänsten.

Mer information om tjänsten

Aktörer som inte är anslutna till Uppsala bygglogistikcenter men vill nyttja återbrukstjänten är välkomna att kontakta Wiklunds.

Handla byggmaterial i återbruksbutiken

Materialet som samlas in säljs vidare till privatpersoner och företag i återbruksbutiken i Uppsala Bygglogistikcenter.

Se aktuella öppettider på Wiklunds webbplats

Kontakt

Magnus Rödin, avfallsminimering och återbruk
Telefon: 08-505 956 32
E-post: magnus.rodin@wiklunds.se

Uppdaterad: