Gottsundaområdet

Här växer hjärtat i södra Uppsala fram. Området kring Gottsunda, Valsätra och Bäcklösa präglas av närhet till arbete, service och naturen. Trygghet, delaktighet och inkludering i områdesarbete och stadsutveckling är prioriterat här.

Boende och lokala aktörers erfarenheter och kunskap är en viktig grundsten i hur arbetet bedrivs. Arbetet med att utveckla stadsdelen omfattar många delar. Till exempel var och hur vi bygger, vad barnen ska göra på fritiden och att så många som möjligt kan försörja sig själva.

 

Aktuellt

Fler nyheter