Tjejsnack i Musikparken - ett prisbelönt samarbete!

För att främja en hållbar stadsutveckling är det avgörande att inkludera kvinnor och tjejer i processen. I Musikparken har tjejer mellan 12–16 år från Tjejsnack, en grupp vid Gottsunda dans och teater, aktivt deltagit i att utveckla en del av parken parken för att göra den mer användbar och tillgänglig för alla.

Musikparken vår.jpg

Genom att använda verktyg från stadsplanering och arkitektur har tjejerna undersökt parken som ett offentligt rum. Resultatet av deras arbete är fyra nya bänkar som kompletterar den befintliga möbleringen och erbjuder olika sätt att sitta och umgås på, baserat på tjejernas egna önskemål och idéer.

Det innovativa samarbetet ledde till invigningen av de nya bänkarna våren 2023 och belönades med Uppsala kommuns jämställdhetspris samma år. Priset hyllar platsutvecklingsprojektets systematiska arbete med att involvera tjejer i utformningen av trygga och inkluderande platser i Gottsunda, där ungdomarna är delaktiga och medskapande i hela processen för att utveckla sitt eget bostadsområde. Läs mer om jämställdhetspriset här.

Musikparkens projekt är ett inspirerande exempel på hur kommunen aktivt och nyskapande arbetar för att stärka och bredda inflytandet och delaktigheten för fler målgrupper i utvecklingen av stadens platser. 

Uppdaterad: