Historia

Från början av 1900-talet har Uppsala successivt vuxit ut från stadskärnan och nya områden har bildats. Stadsdelen Eriksberg har byggts under olika tidsepoker och består av både villor och flerbostadshus.

Villaområdet i Eriksberg planerades och byggdes på 1920-talet. Området kallas för Ekeby egna hem. På 1940-talet tillkom områdena Sommarro och Lassebygärde. Resten av stadsdelen växte fram under 50- och 60-talet till väster och söder om Ekeby egna hem.

I denna "nya" del av Eriksberg byggdes Uppsalas första område med höghus. Området skapades efter dåtidens moderna principer om "hus-i-park". Ett hus i park är ett flerbostadshus som ligger i en form av park eller allmänning vilken inte är inhägnad. Något annat som var modernt under 50- och 60-talet var att bygga flerbostadshus samlade kring ett stadsdelscentrum med torg och skolor. Västertorg invigdes 1960 och Konsumbutiken var då landets största.

Från 60-talet och framåt har Eriksberg förtätats med bland annat enstaka flerbostadshus, äldreboenden och en vårdcentral.

Eriksberg bebyggelse

Uppdaterad: