Dialog och samråd

Det är viktigt att du som bor, arbetar eller vistas i Eriksberg och Ekebydalen får information om utvecklingen av området och möjlighet att tycka och tänka kring stadsdelens framtid. Dialog och samråd kring utvecklingen sker på olika sätt, bland annat i form av informationsmöten och öppet hus.

I början av processen ordnade kommunen ett öppet hus kring utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen. En tid efter det hölls även ett samrådsmöte då ett samrådsförslag presenterades. Inför beslutet om att godkänna planprogrammet ordnades ytterligare ett informationstillfälle.

I kommande utveckling av olika delområden kommer fler möjligheter till dialog och samråd att finnas.

Uppdaterad: