Lina Sandells park

Under 2018 har kommunen rustat upp Lina Sandells park. Vi ville skapa en attraktiv och inbjudande mötesplats där Gottsundaborna kan trivas tillsammans med vänner och familj. Att förnya parken var en del av vårt arbete med att utveckla Gottsunda för framtiden.

Gottsundaborna var med och utvecklade parken

Under våren 2017 hade vi flera dialoger med allmänheten och olika grupper i Gottsunda för att samla in synpunkter och idéer. De idéerna har vi tagit hänsyn till när vi utformat parken.

Se vilka synpunkter som kommit in på uppsala.se.

Teckning av en önskelekplats

I samband med dialogorna fick barnen på Berwalds förskola rita sin önskepark.
Se fler exempel på barnens ritningar. (PDF, 4 MB)

I nya Lina Sandells park 

1. Musik- och danshörna

I DJ-båset kan du lägga din mobil och spela egen musik i de inbyggda högtalarna. Du kan också scratcha och spela in musikslingor. Framför båset finns ett dansgolv och bredvid finns sittmöbler att hänga i. Ett tak ger skydd mot regn.

2. Aktivitetsyta

Här finns utmanande lek för lite större barn och möjlighet till träning av styrka och balans för alla åldrar. All utrustning kan användas av en eller flera personer samtidigt. Du som hellre vill vila eller sola kan pusta ut i hängmattan eller i solstolarna.

3. Sitthörna och grill

Här finns grillar och gott om olika slags sittplatser både för unga och äldre. I pergolan kan du söka lite skugga. Det finns buskar och fruktträd som avskärmar sitthörnan från cykelbanan.

4. Småbarnslek

Liten hörna där de allra minsta barnen kan leka. Det finns bland annat aktivitetskärmar, klätterlek, rutschkanor och nät.

5. Skogen

En träspång med belysning leder in i skogen. En bit upp i backen vid norra entrén finns en platå med en tubrutschkana. Längre in, bland stenarna på kullens topp, finns ett lekvänligt skogsrum. Här hittar du också små lekhus och djurskulpturer. Belysningen slingrar sig mellan träden och lyser upp utvalda stammar.

Detaljerad skiss över Lina Sandells park.
Detaljerad skiss över norra delen av parken, det vill säga musik- och danshörnan, aktivitetsytan, sitthörnan, grillen och småbarnsleken.
Öppna bilden i större format. (PDF, 2 MB)

Hitta hit

Lina Sandells park ligger längs med Hugo Alfvéns väg, i höjd med Bandstolsvägen. 

Nyhetsbrev om Gottsunda

Om du vill få information om hur det går med parken, och om andra stadsutvecklingsprojekt i området kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Anmäl dig till nyhetsbrevet om Gottsunda

Konstverk av Gun Gordillo

Konstnären Gun Gordillo har fått i uppdrag av kommunens kulturförvaltning att skapa ett konstverk för Lina Sandells park i Gottsunda med fokus på ljus och trygghet – ett arbete som pågår just nu och som kommer att färdigställas under 2020 med invigning tidig vår 2021.

Konstverk av Gun Gordillo

Kontakta oss

Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Henrik Ljungman
Uppdaterad: