Konstverk av Gun Gordillo

Konstnären Gun Gordillo har fått i uppdrag av kommunen att skapa ett konstverk för Lina Sandells park i Gottsunda med fokus på ljus och trygghet – ett arbete som pågår just nu och som kommer att färdigställas under 2020 med invigning tidig vår 2021.

Materialbeskrivning

I skärningspunkten mellan natur och den av människor "skapta" naturen, kommer konstverket att placeras vid entrén in i parken från Hugo Alfvéns väg. Verket har titeln "Imaginär skog" och är en ljusinstallation bestående av stål, neon, speglar och LED-ljus.

Utgångspunkten för den konstnärliga gestaltningen är områdets karaktär – mötet mellan människor, vila och aktivitet. I arbetet med urval och planering gällande konsten för Lina Sandells park har ungdomar och fritidsledare från intilliggande KFUM-fritidsgården involverats.

Bilderna visar det kommande konstverkets placering och en tidig materialskiss av konstnären.

Konstplacering

Uppdaterad: