Konstverk av Klara Kristalova

Konstnären Klara Kristalova har fått i uppdrag av kommunen att skapa ett konstverk för Valsätraparken. Arbetet pågår just nu och kommer att monteras och invigas vintern 2020/2021.

Klara Kristalova 

Verket heter Resenärerna och är en skulpturgrupp i brons och betong – i skulpturerna personifierar konstnären ett träd, ett äpple och ett rådjur. Skulpturerna har olika uttryck och personligheter och bildar en familj, Resenärerna. Verket kommer att placeras i parkens norra hörn, på en befintlig kulle.

Kristalova har hämtat inspiration från ett tidigare projekt med tema invandring. Verket anknyter till konstnärens egen familj och bakgrund, men kommer samtidigt att vara öppet för olika läsningar och associationer. I arbetet med konstprojektet och val av konstnär har elever från Lilla Valsätraskolan och barn från Spinnrockens förskola involverats.

Bilderna är konstnärens första idéskiss och en processbild från skapandet av skulpturerna i konstnärens ateljé. Se tidigare verk av Klara Kristalova här: http://www.gallerimagnuskarlsson.com/artists/klara-kristalova.

Klara Kristalova

Uppdaterad: