Trafikstörningar och vägarbeten

Pågående och planerade vägarbeten i Östra Sala backe.

Kvarteren Snöklockan och Rosenmalvan, Anders Diös torg

Åtgärd: Markarbeten kring kvarteren Snöklockan och Rosenmalvan vilket innebär att vi färdigställer Magnoliagatan och delar av Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatan.

Vi färdigställer större delen av Anders Diös Torg, det nya torget som kommer ligga mellan Snickarplan och Årsta torg.

Etapp tre mellan Vaksalagatan och Alrunegatan

Åtgärd: I vår startar vi även arbetena med etapp tre som ligger längst i norr, mellan Vaksalagatan och Alrunegatan. Här ska vi lägga grunden för kommande husbyggnationer. Inom etappen ska vi bygga

  • infrastruktur med vatten och avlopp, fjärrvärme, el, tele och fiber
  • ett nytt gatunät
  • en gång- och cykelbana på östra sidan Fyrislundsgatan mot Vaksala prästgårdsgärde.
  • en plankorsning i Vaksalagatan till Gränby centrum.

Plankorsningen innebär att vi kommer att göra ett övergångsställe i samma nivå som gatan. Idag måste du gå en omväg genom en tunnel för att komma över Vaksalagatan till Gränby centrum.

Fyrislundsgatan, mellan Fålhagsleden och Rapsgatan

Åtgärd: Byggandet av nya bostadshus startade våren 2019. Arbetet innebär ökad byggtrafik i området och därmed fortsatt begränsad framkomligheten på Fyrislundsgatan. Även Johannesbäcksgatan, Gröna gatan, Magnoliagatan, Tuvstarrsgatan, Dunörtsgatan, Snickargatan och Verkmästargatan påverkas.

Beräknat slutdatum: 2026

Uppdaterad: