Trafikstörningar och vägarbeten

Pågående och planerade vägarbeten i Östra Sala backe.

Fyrislundsgatan, mellan Alrunegatan och Gröna gatan

Åtgärd: Arbeten på södergående sida av Fyrislundsgatan med gång- och cykelbanor, planteringsytor, parkeringsfickor och lastzoner samt asfaltering av Fyrislundsgatan.
Husexploatör använder Fyrislundsgatan på vissa sträckor i södergående riktning, vilket begränsar framkomligheten.

Beräknat slutdatum: 2021

Bostadsbyggande mellan Gröna gatan och Verkmästargatan

Åtgärd: Byggandet av nya bostadshus startade våren 2019. Arbetet innebär ökad byggtrafik i området och därmed fortsatt begränsad framkomligheten på Fyrislundsgatan. Även Johannesbäcksgatan, Gröna gatan, Magnoliagatan, Tuvstarrsgatan, Dunörtsgatan, Snickargatan och Verkmästargatan påverkas.

Beräknat slutdatum: 2026

Uppdaterad: