Rosendals grönblå dagvattensystem

Rosendal har en dold talang. Under gatorna finns en helt ny typ av dagvattensystem, där regnet filtreras genom grönskande regnbäddar, fördröjs och renas under gator och till sist renas en sista gång i dagvattendammar.

Under de senaste två åren har uppåt 2000 personer gjort studiebesök för att se vad som byggs i Rosendal och en mycket stor del av dem har varit där för att lära sig mer om Rosendals grönblå dagvattensystem. 

Det här är ett nytt sätt att hantera dagvatten och varianter av det utvecklias över hela världen. I Rosendal är vi väldigt långt framme - se filmen så får du veta mer om vad det är som just nu grävs ner i gatorna. 

Vill du veta mer om avspärrningar, byggstök och tidplan, så hittar du informationen här.

 

 

 

 

Uppdaterad: