Nya möjligheter för bilfri vardag

Vi har planerat för att ge Rosendalsborna de bästa möjligheterna till en vardag utan bil där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

Förutom mindre utsläpp ger det också en säkrare boendemiljö, bättre luft med mer plats för vistelse, grönska och bra gång- och cykelmöjligheter. Ett trivsammare Rosendal helt enkelt.

För att kunna klara sig utan bil kommer det att finnas så kallade mobilitetshus i utkanten av stadsdelen. Mobilitetshus är en byggnad som kommer att kunna användas för bilparkering men även för tjänster som till exempel hyrcyklar, bilpooler, paket- och varuutlämning. Allt för att minska behovet av bil i vardagen.

Enkelt och hållbart resande till och från Rosendal är inbyggt
redan från början:

  • För kollektivtrafik finns flera olika busslinjer som går i täta turer, och vi planerar för att spårväg ska gå genom stadsdelen.
  • I så kallade mobilitetshus samlas och effektiviseras bilparkeringarna – självklart med laddmöjligheter för elbilar. En lösning som minskar biltrafiken i stadsdelen.
  • I mobilitetshusen finns dessutom bilpool, cykelpool och servicestation för cykeln.
  • Effektivare parkeringslösningar ger i sin tur mer utrymme för gång- och cykelvägar och cykelparkeringar.
Uppdaterad: