Därför ska stationsområdet byggas om

Det ska dras nya järnvägsspår

I och med att Trafikverket ska dra två nya järnvägsspår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm behöver även Uppsala C och stationsområdet utvecklas. Plats måste skapas för själva spåren och nya lösningar kring hur människor ska ta sig till och från tågen måste tas fram. En av anledningarna till att två nya spår byggs är att pendlingen till och från Uppsala ständigt ökar. En annan anledning är att järnvägen mellan Uppsala och Stockholm idag är hårt belastad, något som påverkar persontågen och godstågstrafiken från norra Sverige.

Läs mer om arbetet med att bygga två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholms länsgräns

Det är trångt

Varje dag rör sig mer än 100 000 personer inom stationsområdet. Det är människor som ska resa med tåg och buss, träffa vänner och kollegor, äta lunch eller bara ta sig från en sida av järnvägen till den andra. Av dem åker cirka 45 000 personer tåg. Till år 2050 räknar vi med att det kommer vara ungefär dubbelt så många tågresenärer som nu. När fler personer rör sig i stationsområdet vill vi arbeta för att minska trängseln på vissa platser och se till att fler människor rör sig i andra delar av stationsområdet. Det ska inte bli trångt i stationsbyggnaden eller runt järnvägsspåren och samtidigt ska det inte uppstå tomma ytor runt om Uppsala C som upplevs otrygga.

Underlätta för människor

Vi vill göra vardagen för alla människor enkel. Det ska vara lätt att ta sig till jobbet och studier. Så oavsett om du är student, läkare på Akademiska sjukhuset eller arbetar på ett start-up företag vill vi att Uppsala C ska underlätta för dig att ta dig dit du behöver vara. Därför tänker vi även helhet när vi nu ska utveckla stationsområdet. När du väl har kommit till Uppsala med tåg ska vi se till att du med hjälp av buss, cykel, fötter eller kanske spårvagn smidigt tar dig vidare. För Uppsala C är hjärtat i vår stads kollektivtrafik och när vi utvecklar området här, gör vi det med hela Uppsala i åtanke.

Miljön står i fokus

År 2030 ska Uppsala vara fossilfritt och år 2050 ska kommunen vara klimatpositiv. För att vi ska kunna minska på våra utsläpp av växthusgaser behöver vi satsa på att utveckla vår kollektivtrafik. Ett led i detta är att öka resandet med tåg men också se till att övriga resor inom Uppsala sker på ett klimatsmart sätt. 

Uppdaterad: