Tidplan och milstolpar

Arbetet med att utveckla Uppsala C och området runt omkring befinner sig just nu i ett planeringsstadium. Här kan du läsa mer om tidigare händelser och ta del av tidplanen för de kommande åren.

Milstolpar

2018

I augusti 2018 tecknade Uppsala kommun, Trafikverket, Region Uppsala och Jernhusen en avsiktsförklaring med en gemensam målbild för den långsiktiga utvecklingen av Uppsala C.

2019

Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Uppsala C påbörjas. Utvecklingsplanen tas fram av Uppsala kommun i samarbete med Region Uppsala. I arbetsgruppen finns även representanter från bland annat Jernhusen, Trafikverket, näringslivet och fastighetsutvecklare med.

2020

Under 2020 genomfördes olika workshops där kommunen bjöd in bland annat näringslivet, fastighetsbolag, Uppsala universitet och Region Uppsala för att diskutera framtiden och utvecklingen av stationsområdet.

2021

Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Uppsala C fortsatte och hösten 2021 presenterades ett första utkast.

2022

Utvecklingsplanen för Uppsala C och stationsområdet blev klar i maj 2022. Den presenterades för allmänheten och den politiska ledningen 24 maj. Politiskt beslut om innehållet i planen togs av kommunstyrelsen 15 juni.

Ta del av utvecklingsplanen för Uppsala C

 

 

Uppdaterad: