Mål och vision

Under våren 2021 beslutade kommunstyrelsen om en vision och mål för utvecklingen av Uppsala C samt stationsområdet. Den gemensamma visionen och målen har tagits fram tillsammans med kommunens samarbetspartners och ska vara en ledstjärna för det fortsatta arbetet.

Vår vision

Uppsala C:

  • är en plats för många möten! När du reser, när du jobbar, när du äter och när du handlar!
  • är välkomnande och tryggt för alla åldrar och ger dig en upplevelse oavsett om du stannar här eller passerar under alla dagar i veckan året om
  • är platsen där du utvecklar ditt företag, hittar den kompetens du söker och förverkligar dina idéer
  • är platsen där du möter nya människor och hittar nya möjligheter.

Våra mål

Uppsala C:

  • stärker stadens attraktivitet, identitet och konkurrenskraft
  • är trygg, hälsosam, innovativ och välkomnande
  • stärker Uppsala som nod i huvudstadsregionen
  • är det självklara valet för etablering för företag med behov av centrala lägen med goda kommunikationer
  • är en av Europas bästa kollektivtrafiknoder med flera olika trafikslag där byten sker enkelt och lätt med tillgång till nya tjänster för mobilitet.

 

Uppdaterad: