En del av stadskärnans utveckling

Samtidigt som Uppsala C utvecklas kommer stadskärnan att byggas om och förändras. Allt från nya kontorsbyggnader, torg, affärsverksamheter och bostadshus ska växa fram.

Från att centralstationen tidigare legat lite vid utkanten av stadskärna blir den i och med utvecklingen av centrum en ännu viktigare knutpunkt.

Redan idag kan vi se att följande områden, verksamheter och byggnader växer fram i närheten av Uppsala C.

Främre Boländerna

I den del av Boländerna som ligger närmast Uppsalas stadskärna ska nya företagskvarter växa fram. Det centrala läget i Uppsala och enkla kommunikationer till Arlanda och Stockholm lockar många företag. Redan idag finns det flera life science-bolag i området.

Information om utvecklingen i Boländerna

Norra Hovstallängen

Norra Hovstallängen ligger i norra Kungsängen. Här låg tidigare en bussdepå och området är idag inhägnat. Nu planerar kommunen för ett nytt område med plats för både förskola, grundskola, idrottshall, centrumverksamhet, kontor, garage och ett torg.

Information om utvecklingen av norra Hovstallängen

Ångkvarnen

Ångkvarnen Skeppskajen ligger längs Fyrisån i stadsdelen Kungsängen. Tidigare bedrev Lantmännen livsmedelsindustri i området. Här ska det under de kommande 10 åren utvecklas bostäder, förskolor och verksamheter.

Information om utvecklingen av Ångkvarnen

Magasin X

Intill Uppsala C ligger Magasin X som är Sveriges största kontorsbyggnad med en stomme byggd helt i trä. Att använda trä som byggmaterial har flera positiva effekter. Framför allt ger det en mindre klimatpåverkan än när hus byggs av traditionella byggmaterial som betong och stål. 

Information om bygget av Magasin X på vasakronan.se

Nya Stadshuset

Stadshuset som ligger i anslutning till Uppsala C har under de senaste åren renoverats och byggts ut. Byggnaden har blivit mer tillgängligt för alla som bor i och besöker Uppsala. I det nya Stadshuset finns det bland annat utställningar, ett kontaktcenter och en restaurang.

Information om nya Stadshuset

Kvarteret Siv

Kvarteret Siv ligger mellan Uppsala konsert och kongress och Uppsala C. I kvarteret ligger även Sivia torg. Hela kvarteret ska de kommande åren göras om då en ny kontors- och hotellbyggnad med handel i bottenvåningen ska byggas.

Information om planerna för kvarteret Siv

Vaksala torg

Vaksala torg ligger alldeles intill Uppsala konsert och kongress och bara en fem minuters promenad från Uppsala C. Under de närmaste åren kommer troligtvis ett nytt garage byggas under torget. Gallerian Kvarnen som ligger vid torget kommer också att byggas om med nya entréer i den kommersiella bottenvåningen och fler bostäder på taket.

Information om utvecklingen kring Vaksala torg

Området som påverkas mest vid utvecklingen av Uppsala C

Den blå markeringen i kartan nedan visar det område som direkt kommer påverkas när två nya tågspår dras och ett nytt stationsområde tar form. Den blå streckade markeringen visar det område som utbyggnaden av Uppsala C kommer ha extra stor effekt på, bland annat genom att nya fastigheter för kontor och handel växer fram.

Se kartan i större format

Karta-området_liten.jpg

 

Uppdaterad: