En del av stadskärnans utveckling

Samtidigt som Uppsala C utvecklas kommer stadskärnan att byggas om och förändras. Allt från nya kontorsbyggnader, torg, affärsverksamheter och bostadshus ska växa fram.

Från att centralstationen tidigare legat lite vid utkanten av stadskärna blir den i och med utvecklingen av centrum en ännu viktigare knutpunkt.

Redan idag kan vi se att följande områden, verksamheter och byggnader växer fram i närheten av Uppsala C.

Främre Boländerna

I den del av Boländerna som ligger närmast Uppsalas stadskärna ska nya företagskvarter växa fram. Det centrala läget i Uppsala och enkla kommunikationer till Arlanda och Stockholm lockar många företag. Redan idag finns det flera life science-bolag i området.

Information om utvecklingen i Boländerna

Norra Hovstallängen

Norra Hovstallängen ligger i norra Kungsängen. Här låg tidigare en bussdepå och nu planerar kommunen för ett nytt område med plats för både förskola, grundskola, idrottshall, träffpunkt för äldre och parkering.

Information om utvecklingen av norra Hovstallängen

Ångkvarnen

Ångkvarnen Skeppskajen ligger längs Fyrisån i stadsdelen Kungsängen. Tidigare bedrev Lantmännen livsmedelsindustri i området. Här ska det under de kommande åren utvecklas bostäder, förskolor och verksamheter.

Information om utvecklingen av Ångkvarnen

Kvarteret Siv

Kvarteret Siv ligger mellan Uppsala konsert och kongress och Uppsala C. I kvarteret ligger även Sivia torg. Hela kvarteret ska de kommande åren göras om då en ny kontors- och hotellbyggnad med handel i bottenvåningen ska byggas.

Ta del av detaljplanen för kvarteret Siv

Green line - ett grönt promenadstråk 

Söder om centrum skapas ett unikt stråk för gående i öst-västlig riktning mellan järnvägen och Fyrisån. Det hjälper även innerstaden att växa söderut mot Kungsängen. Området ska bli mer promenadvänligt, grönare och en trevligare mötesplats. 

Information om Green line

Området som påverkas mest vid utvecklingen av Uppsala C

Den blå markeringen i kartan nedan visar det område som direkt kommer påverkas när två nya tågspår dras och ett nytt stationsområde tar form. Den blå streckade markeringen visar det område som utbyggnaden av Uppsala C kommer ha extra stor effekt på, bland annat genom att nya byggnader för kontor och handel växer fram.

Se kartan i större format

Karta-området_liten.jpg

 

Uppdaterad: