Spårvägen på stationsområdet

Under de kommande åren ska Uppsala kommun bygga en spårväg. Spårvägen kommer att ha en ändhållplats på Uppsala C, ungefär i höjd med det gamla stationshuset.

År 2027 planerar kommunen att börja bygga spårvägen på stationsområdet. Arbetet med spårvägen ska sedan vara klart 2029. I de centrala delarna av staden kommer spårvägen att dras in över Islandsbron, via Bäverns gränd för att sedan svänga av och gå parallellt med Kungsgatan fram till ändhållplatsen på Uppsala C.

Den nya spårvägen ska gå från Uppsala C till järnvägsstationen söder om Bergsbrunna. Spårvägen kommer på så sätt binda ihop de båda järnvägsstationerna samt alla bostadsområden och stora verksamheter längs sträckan.

Läs mer om Spårvägen Så arbetar vi med: Spårväg i Uppsala - Uppsala kommun

Spårväg och järnväg hör ihop – nu som då

Det är inte första gången som det har funnits en spårväg i Uppsala. Redan i början på 1900-talet byggdes en spårväg i staden. Den första sträckan invigdes 1906 och gick då från Uppsala centralstation och förbi bland annat stora torget samt Domkyrkan. Byggandet av en spårväg sammanföll även med att ett andra järnvägsspår byggdes mellan Stockholm och Uppsala. År 1908 var nämligen dubbelspåret mellan Uppsala och Stockholm klart. Nu drygt hundra år senare står vi åter igen inför en period där en spårväg ska anläggas på stationsområdet samtidigt som nya järnvägsspår ska dras till Uppsala.

Bygget_av_sparvagen_1906_750x480.jpg
Den förra spårvägen byggdes i början på 1900-talet. Här är en bild över det arbete som pågick 1906 med att anlägga spårväg fram till Uppsala centralstation.

Uppdaterad: