Lennakatten flyttar till Bergsbrunnaparken

När två nya järnvägsspår ska dras in till Uppsala C behöver museijärnvägen Lennakatten byta hemvist till Bergsbrunnaparken.

Bergsbrunnaparken och närliggande kvarter är under omvandling och kommer tillsammans med Lennakattens nya station utgöra en naturlig förlängning av innerstaden och Uppsala C.

Lennakatten_UppsalaC_750x480.jpg
Lennakatten kommer i framtiden gå ifrån Bergsbrunnaparken österut hela vägen till Faringe. Foto: Destination Uppsala

Tyck till kring utvecklingen runt Bergsbrunnaparken

I samband med att Lennakatten flyttar till Bergsbrunnaparken ska vi både ta fram en järnvägsplan för själva spårområdet och en ny detaljplan för Bergsbrunnaparken. Arbetet med att ta fram underlag till järnvägsplanen och den nya detaljplanen pågår just nu.

Tidplan Lennakatten

2024–2026

  • Järnvägsplan och detaljplan tas fram för det nya stationsområdet.

2027–2030

  • Den nya stationen för Lenakatten byggs.
Uppdaterad: